Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
8812 259d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablablablabla blablablabla
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromshakeme shakeme viablablablabla blablablabla
2730 bd68
Reposted fromlittlefool littlefool viablablablabla blablablabla
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viablablablabla blablablabla
2696 7a8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablablablabla blablablabla
1454 0a79 500

June 25 2017

Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
3181 a3c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

June 24 2017

5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

June 22 2017

0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaclerii clerii

June 21 2017

5548 ca29 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaclerii clerii
8096 6070 500

melisaminca:

me by Matus Kurdel

more on my blog, HERE

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vianrvc nrvc

June 19 2017

5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl