Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
7257 d88b 500
Reposted fromministerium ministerium viaolls503 olls503

April 19 2017

Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viazapominanie zapominanie

April 18 2017

0743 09aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaszydera szydera
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaszydera szydera
8718 37ba 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via10pln 10pln
9872 d1a6

April 17 2017

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaszydera szydera

April 15 2017

7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen

April 08 2017

1176 3714
Reposted fromrof rof vialittlefool littlefool
4806 b993
Reposted frommakswilczur makswilczur viaMerrry98 Merrry98
5028 36a1

April 06 2017

Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk
0031 35de 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
1813 10f7 500
Reposted fromjacoszek jacoszek viaszydera szydera
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viaszydera szydera
6050 3e2a 500
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl