Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 15 2017

3840 f3c8
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaDzessik Dzessik
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaDzessik Dzessik

March 13 2017

6468 8279
Reposted frommslexi mslexi viaDeathlylost Deathlylost
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDeathlylost Deathlylost
9873 cc20
Reposted frommslexi mslexi viaDeathlylost Deathlylost

March 12 2017

Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viate-quiero te-quiero
1016 aaeb
Reposted fromlaluna laluna viate-quiero te-quiero
Rząd twierdzi, że palenie marychy powoduje dziury w pamięci. Ta, jasne. Za chwilę pewnie jeszcze powiedzą, że palenie marychy powoduje dziury w pamięci.
Reposted fromscorpix scorpix
5960 326c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolls503 olls503
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackjeremy blackjeremy
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viairmelin irmelin
8931 1158
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
3672 e457
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
7466 4830
Reposted frombialetulipany bialetulipany viaxannabelle xannabelle
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
3039 6f9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
3794 472c 500
Reposted fromsoulwax soulwax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl